Fritid, rekreation och spontanidrott

Föreningslivet är till stor nytta och glädje för många. För att hänga med behöver kommunen tänka nytt vad gäller synsätt och möjligheter att kunna lämna kommunalt stöd till nya typer av aktiviteter. Kommunen måste bli bättre på att stödja ideella krafter.

Föreningslivet är till stor nytta och glädje för många. Men idag är det inte längre lika naturligt att kanalisera sitt engagemang genom en förening. Kommunen måste därför bli bättre på att stödja även de ideella krafter som inte organiserar sig i en förening.

En spontanidrottsplats är en mindre utomhusarena som är till för alla, och särskilt viktig för de barn och ungdomar som inte är med i någon idrottsförening. På denna plats kan flera olika sporter utövas. En lämplig placering skulle kunna vara intill den nya skateparken i Skillingaryd. Vi vill att ungdomarna själva är med och utformar denna plats!

Badhuset i Vaggeryd är i dåligt skick och vi förespråkar en renovering av bassängerna. Solarierna bör avskaffas för att istället göra plats för en mindre pool för de minsta och en tydligare cafédel. Utbudet i serveringen förbättras med tydlig hälsoprofil. Det ska vara självklart att det alltid finns plats för alla barn i den kommunala simskolan.

Campingen och naturen kring vattentäkten i Vaggeryd vill vi utveckla till ett centralt rekreationsområde med naturlekplats, utegym och anordnade grillplatser. I samband med att ett bostadsområde byggs på norra östra strand vill vi även anlägga ett kortare belyst motionsspår på vattentäkten.

Vi ska arbeta för:

  • Stötta även oorganiserade verksamheter
  • Bygg en spontanidrottsplats på slätten i Skillingaryd
  • Utveckla Campingen i Vaggeryd till ett centralt rekreationsområde
  • Sätt igång planeringen för renovering av badhuset i Vaggeryd
  • Alla barn ska garanteras plats på simskola

Kommunen måste bli bättre på att stödja ideella krafter. 

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Rekreation och motion