Sociala investeringar

Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar. Men det är möjligt att visa att det lönar sig att arbeta förebyggande mot utanförskap.

Varje år börjar ungefär 150 sexåringar grundskolan i Vaggeryds kommun. Enligt statistiken hamnar 19 av dem utanför samhället senare i livet.

Chanserna att kunna hjälpa ett barn på glid är större om problemen uppmärksammas tidigt. Trots detta får förebyggande och tidiga insatser ofta stryka på foten i budgetarbetet. Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad. 

Vi vill öronmärka pengar som investeras långsiktigt i tidiga förebyggande insatser utan att de belastar ordinarie verksamhet och budget. Sociala investeringsfonder handlar kortfattat om att sätta in rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt - att möta problemet innan det uppstår.

 

Vi ska arbeta för:

  • Sociala investeringsfonder skapas och används i förebyggande syfte

Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Sociala investeringar