Äldreomsorg

Vi önskar att äldres kunskaper och kompetens ska vara en resurs i samhället. Äldre ska ha rätt till regelbunden utevistelse i en stimulerande miljö. Vi vill bevara grönområden och andra mötesplatser som äldre lätt kan ta sig till. Vi vill bejaka det friska och minska medicinberoendet. Rekreation och möjlighet att utöva sina intressen bidrar till en högre livskvalité.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: