Nya namn i Valdemarsvik

Nya namn i Valdemarsvik

Vi önskar att äldres kunskaper och kompetens ska vara en resurs i samhället. Äldre ska ha rätt till regelbunden utevistelse i en stimulerande miljö. Vi vill bevara grönområden och andra mötesplatser som äldre lätt kan ta sig till. Vi vill bejaka det friska och minska medicinberoendet. Rekreation och möjlighet att utöva sina intressen bidrar till en högre livskvalité.
http://www.nt.se/nyheter/ostergotland/nya-namn-pa-mps-lista-9756651.aspx

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter