Äldreomsorg

Äldreomsorg

Vi önskar att äldres kunskaper och kompetens ska vara en resurs i samhället. Äldre ska ha rätt till regelbunden utevistelse i en stimulerande miljö. Vi vill bevara grönområden och andra mötesplatser som äldre lätt kan ta sig till. Vi vill bejaka det friska och minska medicinberoendet. Rekreation och möjlighet att utöva sina intressen bidrar till en högre livskvalité.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter