Skola

Alla barn är kommunens framtid oavsett var i kommunen de bor. Alla barn behöver bli sedda. Lärarna ska kunna få vara lärare och backas upp av annan skolpersonal. De som vistas i skolan dagligen har ofta de bästa lösningarna. Ett lyhört ledarskap är en förutsättning för ett livslångt lärande och bra resultat. Stor vikt ska läggas på elevhälsa. Det är grunden för att lyckas i sitt skolarbete. Barn som är i behov av extra stöd ska få det så tidigt som möjligt. Vi önskar oss en skola som har bra relationer med samhället utanför. Genom att låta eleverna pröva sina kunskaper utanför skolans väggar skapas ett större intresse för vad som händer runt omkring dem.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: