Byggande av hyresrätter

Boende och byggande En mångfald av invånare kräver en mångfald av bostäder och upplåtelseformer. Bostadsbristen i Vallentuna är omfattande och förväntas öka. Idag saknas tusentals bostäder och det kommunala bostadsbolaget har färre än 100 hyreslägenheter.

Miljöpartiet vill

  • Minst en tredjedel av nybyggnationer skall vara hyresrätter, tills dess att man når en bra balans mellan olika boendeformer. Det skall byggas en hög andel små lägenheter.
  • Össeby-Hus ska behållas och utvecklas som kommunal bostadsstiftelse. Össebyhus ska dels verka som initiativtagare till nybyggnation av hyresrätter och dels verka som konkurrensmotvikt mot privata alternativ.

 

Glädjande nog bygddes några 2016 men vi behöver fler för på grund av att man bara byggt bostadsrätter och småhus under 40 års borgerligt styre, täcker inte dessa hyresrätter Vallentunabornas behov. Det behövs en långsiktig strategi, längre än till bara nästa val. 

Vi anser att kommunen har ett ansvar för att våra ungdomar bereds möjlighet att bo kvar i kommunen. Vi ska se till att det finns en effektivt arbetande kommunal bostadspolitik som ett komplement till privata initiativ.

Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden. Detta ska genomföras med hänsyn till natur- och kulturvärden, närhet till kollektiva färdmedel och i kommunens alla delar.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: