Levande Samhälle

Vallentuna ska präglas av inkludering och mångfald. Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden. Detta ska genomföras med hänsyn till natur- och kulturvärden, närhet till kollektiva färdmedel och i kommunens alla delar.

 

Det ska finnas ett stort utbud av olika aktiviteter att tillgå både i centrum och i andra delar av kommunen.

Vi vill öka tillgängligheten till lämpliga mötesplatser för att stimulera dialog med civilsamhälle och näringsliv.

Vi vill garantera en jämställd resursfördelning till fritidsaktiviteter och även kunna erbjuda fler avgiftsfria aktiviteter för barn och ungdomar, gärna i anslutning till skolan.

Vi behöver fler och lättillgängliga badplatser i friska sjöar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: