Natur och miljövård

Naturen och den biologiska mångfalden utgör en ovärderlig tillgång för Vallentuna och måste därför bevaras och vårdas. Natur och fungerande ekosystem har ett högt inneboende värde genom att de erbjuder möjligheter till upplevelser och rekreation. De gröna kilar som finns i kommunen (Rösjökilen och Angarnskilen) får inte exploateras och bör ges ett bestående skydd. Arbetet med att ta fram lokala miljömål för Vallentuna ska fullföljas, och kommunen ska utarbeta planer som klargör hur de ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och bevarar den biologiska mångfalden. Kommunen ska verka för att fler värdefulla delar avsätts som naturreservat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: