Barn

“Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.” Det brukade Astrid Lindgren säga. Hon som med sina berättelser beskrivit många barndomar i Sverige och runtom i världen.
Astrid Lindgrens berättelser visar på ett fantastiskt sätt något som vuxenvärlden ofta glömmer bort. Att barn är egna personer, med olika egenskaper, drömmar och förhoppningar. Att barn har rätt att komma till tals. Att barn har tankar och idéer om hur deras situation kan bli bättre. Att barn har rättigheter. Allt det kan vi se i rebelliska Pippi, kloka Skorpan och retstickan Tjorven.

Miljöpartiet vill

Den 20/11 fyller Barnkonventionen 30 år. Det är ett tillfälle att fira, men också reflektera över hur vi kan göra barns situation bättre. Uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Allt fler barnfamiljer lever i otrygga boendesituationer. Barn som är omhändertagna riskerar att hamna efter i skolgången och få sämre möjligheter att bygga sig en god framtid. Och trots att samhället arbetat mycket med barnperspektivet lyssnar vi inte alls på barn på det sätt som de har rätt till.
Sverige var det första landet i världen som införde en lagstiftning mot barnaga för 40 år sedan. Vi var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen. Den 1 januari nästa år tar Sverige ännu ett stort steg, när barnkonventionen blir svensk lag. Vi är sedan länge bundna av barnkonventionen eftersom vi har antagit den, men när konventionen blir lag kommer arbetet för barns rättigheter att få en ännu större tyngd. Arbetet för barns rättigheter upphör dock inte den 1 januari, det har bara börjat.
För trots alla steg som tagits finns det fortfarande barn som far illa i Sverige. Trots att vi är ett av världens rikaste länder har inte alla barn en bra uppväxt. Trots att en av våra viktigaste barnrättskämpar var svensk – Astrid Lindgren – finns oerhört mycket kvar att göra.
Därför vill vi göra följande för att stärka barns rättigheter i Sverige:
Öka kunskapen om barns rättigheter. Både barn och vuxna behöver mer kunskap om vilka rättigheter barn har. På så sätt stärker vi förutsättningarna för att barns rättigheter tillgodoses.
Se till att barns rätt att göra sin röst hörd tillgodoses. När samhället lyssnar mer på enskilda barn och på grupper av barn respekterar vi barnets rättigheter och stärker också kvalitén i de verksamheter som möter barn.
Stärka möjligheterna för socialtjänsten att göra insatser för barn som har det svårt. Idag kan föräldrar säga nej till insatser och barnet står då helt utan hjälp. Socialtjänsten måste få bättre möjligheter att ge stöd till barn även när vårdnadshavare motsätter sig det.
Satsa på skola och socialtjänst i socioekonomiskt utsatta områden och se till att vi erbjuder barn och unga i riskzon tidiga och samordnade insatser.
Barnen är vårt hopp och vår framtid. Vi behöver se till att barns rättigheter tillgodoses och förbättra barns uppväxtvillkor. För barns uppväxt går inte i repris.

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister och ansvarig för barnrättspolitiken

Nicklas Steorn (MP), gruppledare Vallentuna och ledamot Kommunstyrelsen

Jenny Thörnberg (MP), ordförande Vallentuna och ledamot Barn och Ungdomsnämnden

Jessica Dyrnes (MP), ersättare Barn och Ungdomsnämnden

Nyheter på Barn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter