Klimatsmart och giftfri mat

Klimatsmart och giftfri mat

Vi måste ändra kurs i kommunen och försäkra oss om att de beslut vi tar är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Det gäller byggande såväl som barnomsorg, skola, äldrevård, fritid, transporter med mera.

Särskilt fokus ska läggas på barns miljöer och den mat kommunen serverar barn,ungdomar och äldre.


Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Miljöpartiet vill att fler ska ha råd och möjlighet att äta ekologisk och miljövänlig mat. Vi ska jobba för att minska matsvinnet.

Miljöpartiet vill

  • att fler ska kunna äta ekologiskt, vegetariskt och närproducerat,
  • minska matsvinnet,
  • införa en skatt på importerat fulkött,
  • ursprungsmärka kött och fisk på restaurang,
  • miljöanpassa svenskt jordbruk.

Mer vegetariskt och ekologiskt

Vår mat står för en stor påverkan på miljön och klimatet. Miljöpartiet vill göra det möjligt för fler att äta ekologisk, vegetarisk och lokalproducerad mat. Exempelvis genom att göra det enklare för skolor och äldreboenden att servera mer sådant.

Vi vill också underlätta för utvecklingen av nya vegetariska livsmedel och odling av svenska proteingrödor.

Mindre matsvinn

Vi behöver minska mängden mat vi slänger. Därför vill vi förbjuda större aktörer som hanterar stora mängder livsmedel att slänga ätbar mat och göra det obligatoriskt för kommuner att samla in matavfall.

Skatt på importerat fulkött

Djur och människors hälsa måste gå före rätten att köpa billigt, dåligt importkött i affären. Bra kött och bra djurhållning ska gynnas! Vi vill införa en skatt på importerat så kallat “fulkött” som framställts genom att överanvända antibiotika på friska djur.

Vi vill också införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök. Vi vill stärka djurskyddet och att skolor och sjukhus bara ska köpa in kött som producerats på ett schysst sätt.

Framtidens jordbruk är ekologiskt

I en tid av miljöförstöring behöver vi se till att vi kan producera mat även i framtiden. Då behöver vi bruka marken på ett mer hållbart sätt. Vi vill miljöanpassa svenskt jordbruk och att allt jordbruk på sikt ska vara ekologiskt. Vi vill fortsätta öka stödet till bönder som sköter ängar och betesmarker, våtmarker och andra miljötjänster.

Miljöpartiet regerar

Att minska matens klimat- och miljöpåverkan är något vi jobbat med i regering, bland annat har vi:

  • antagit en nationell livsmedelsstrategi med mål om att vi ska öka svensk livsmedelsproduktion inom ramen för miljömålen,
  • fastställt mål om att 60 % av de livsmedel som upphandlas offentligt och 30 % av den odlade marken ska vara ekologisk senast 2030,
  • ökat stödet för omställning till ekologiskt jordbruk,
  • ökat ersättningen till lantbrukare för att sköta naturbetesmarker.

 

Nyheter på Klimatsmart och giftfri mat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter