Boende och Byggande

Boende och Byggande

Boende och byggande
En mångfald av invånare kräver en mångfald av bostäder och upplåtelseformer.
Bostadsbristen i Vallentuna är omfattande och förväntas öka. Idag saknas tusentals bostäder och det kommunala bostadsbolaget har färre än 100 hyreslägenheter.

Miljöpartiet vill

 

Glädjande nog bygddes några 2016 men vi behöver fler för på grund av att man bara byggt bostadsrätter och småhus under 40 års borgerligt styre, täcker inte dessa hyresrätter Vallentunabornas behov. Det behövs en långsiktig strategi, längre än till bara nästa val. 

Vi anser att kommunen har ett ansvar för att våra ungdomar bereds möjlighet att bo kvar i kommunen. Vi ska se till att det finns en effektivt arbetande kommunal bostadspolitik som ett komplement till privata initiativ.

Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden. Detta ska genomföras med hänsyn till natur- och kulturvärden, närhet till kollektiva färdmedel och i kommunens alla delar.   

Nyheter på Boende och Byggande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter