Ekonomi och Näringsliv

Ekonomi och Näringsliv

Vi tror på det småskaliga samhället. Behoven måste i högre grad än idag styra tillgången. Ekonomin måste utgå från tanken att det finns gränser för jordens tillgångar, resurserna måste därför fördelas på ett mer jämlikt sätt för en hållbar utveckling ska bli möjlig.


Ett alltför kortsiktigt tänkande präglar dagens kommunala ekonomi. Ekonomisk tillväxt framställs som den enda vägen framåt och att nationalekonomin står och faller med att vi konsumerar så mycket som möjligt. Det går att tänka annorlunda. Ekonomin måste utgå från att jordens tillgångar är begränsade och ekonomisk tillväxt måste underordna sig de ekologiska systemen. Det är inte rättvisande att mäta tillväxt med ett BNP-mått som inte tar hänsyn till något annat än värdet av alla producerade varor och tjänster.

• I stället för en pengabudget vill vi ha en behovsbudget med löpande översyn. Detta innebär att skattemedel tas ut först efter det att behoven har identifierats.

• Kommunen ska stödja och underlätta för lokala producenter och hantverkare att försörja Vallentunaborna med livsmedel, basvaror och nödvändig service i avsikt att öka självförsörjningen i vår kommun.

• Kommunen ska underlätta etablering av mindre företag.

• Kommunen ska aktivt uppmuntra företagen att arbeta långsiktigt mot ekologisk, social och etisk hållbarhet.

• Kommunen ska aktivt verka för att bygga upp kontaktnät mellan lokala företagare, skolor, kommunens förvaltningar och kommuninvånare.

• Kommunen ska arbeta för att höja kvaliteten på maten inom skolan och äldrevården. Lokala inköp och god, näringsriktig mat är lönsamt ur både mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Givetvis ska främst rättvisemärkta produkter serveras.

• En kostpolicy ska utarbetas och antas. En köttfri dag ska införas och när kött serveras ska produktionen ha följt svensk lagstiftning.

• Värdet av ekosystemtjänster måste alltid tas i beaktande vid samhällsplanering.

• Kompetensutveckling ska i ökad grad erbjudas de kommunanställda och inte enbart fokuseras på chefsnivån.

• En ny tjänst för att hantera frågor kring kommunens upphandling ska inrättas.

Nyheter på Ekonomi och Näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter