Fler vuxna i skolan

Fler vuxna i skolan

Ge lärarna mer tid med eleverna. Nyckeln till en bättre skola för våra barn är att ge dem studiero och tid med pedagogisk personal. För det krävs att lärarna får göra sitt jobb med eleverna och inte administrativa uppgifter. Vi vill ge lärarna deras yrke tillbaka och den respekt de förtjänar. Det gynnar oss alla.

Vi har förlorat många av våra elever till andra kommuner och det måste vi förändra genom att satsa på våran egen kommun, vi satsar på att Vallentuna ska vara en av de 10 bästa skolkommunerna 2022.

En del av lösningen är att öka skolpengen, vi måste frigöra mer resurser till skolan och deras verksamhet. Alla elever ska ges samma förutsättningar att kunna nå sina mål. Vi vill bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna för de yngre eleverna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid. Studier har visat att de första åren är otroligt viktiga för barnets fortsatta inlärning. Eleverna och lärarna behöver arbetsro, men framför allt tid, resurser och uppvärdering av lärarna som en av samhällets viktigaste yrkesgrupper. Vi behöver en politik som ger lärarna tid att se varje elev. I skolan ska det också finnas god tillgång till elevhälsa, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledning.

Vi anser att varje skola ska erbjuda läxhjälp och att läxor ska kunna rymmas inom skolans och fritidshemmens tid för att ge våra elever större möjligheter att nå de krav som ställs samtidigt som det ger dem mer fritid efter skolan.

Vi vill även att yngre barn ska har rätt till möjligheten att ha nära till förskola och skola så vi måste bevara våra byskolor och förskolor i mindre orter.

Vi arbetar vidare för en Giftfri vardag och vi vill höja kraven vid upphandling, erbjuda mer ekologisk och vegetarisk mat i förskolor och skolor. Vi vill också kartlägga och fasa ut farliga produkter i barnens miljö. Giftfria byggmaterial ska användas vid nybyggnation och renoveringar.

 

Nyheter på Fler vuxna i skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter