Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Vi vill bryta trenden med en ökande psykisk ohälsa.

Motverka psykisk ohälsa

Idag lider många av stress och utbrändhet. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Det är en trend vi måste bryta. Steg för steg vill vi införa en köfri barn- och ungdomspsykiatri, samtidigt ska vi bygga ett samhälle där behovet av den är mindre.

Skola, socialtjänst och vård ska arbeta mer när det gäller att hjälpa unga och vi vill öka resurserna till elevhälsan. Vi vill också utöka det psykosociala utbudet på vårdcentralerna för att bättre kunna möta psykisk ohälsa och psykisk sjukdom i alla åldrar och stärka det förebyggande arbetet mot självmord.

Hälsan i centrum

Vi vill minska klyftorna i folkhälsan. Idag finns det stora skillnader i hur vi mår både fysiskt och psykiskt, inte minst mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite.

Vi vill införa en folkhälsolag som bidrar till ett mer socialt samhälle. Vi vill förbättra människors livsmiljö genom att minska skadliga partiklar i stadsluften, förbjuda miljögifter och förbjuda transfetter i mat. Vi tycker att alla politiska beslut ska styra mot en bättre folkhälsa.

Nyheter på Psykisk ohälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter