Sociala frågor

Sociala frågor

Miljöpartiets mål är ett tryggare samhälle präglat av mångfald, jämställdhet och solidaritet. Vi vill minska klyftorna i samhället. Vi vill att kommunen aktivt prövar alla tänkbara möjligheter till samverkan för att så långt möjligt förebygga missbruk, social utslagning, arbetslöshet och utbrändhet. Kommunen ska ha ett öppet bemötande gentemot nya kommuninvånare, allas kapacitet skall tas tillvara.


Alla kommunala beslut måste föregås av en konsekvensbeskrivning utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Hänsyn måste även tas till äldre och funktionshindrade.

Alla kommuninvånare har rätt till ett värdigt liv. Att som barn få växa upp under gynnsamma och trygga förhållanden måste vara en självklarhet i Vallentuna. Lika självklart är det att som äldre i Vallentuna kunna leva och bo under trygga och värdiga förhållanden.

Miljöpartiets mål är ett samhälle präglat av mångfald, jämställdhet och solidaritet.

Kommunen ska ta initiativ till ökat stöd till föräldrar. Kommunen ska sprida information om ungdomars riskbeteenden, drogvanor och kriminalitet och framförallt om vilka resurser som finns till förfogande.

 

  • Kommunen ska aktivt stödja föräldravandringarna .

  • Miljöpartiet vill verka för att 35-timmars arbetsvecka införs för de kommunanställda.

  • Vi vill att kommunens alla organ aktivt samverkar för att så långt möjligt förebygga missbruk, social utslagning, arbetslöshet och utbrändhet.

  • Det är viktigt att olika samverkansprojekt, som exempelvis kvinnojourer och Träffpunkterna, får tillräckligt stöd för att kunna fungera väl. Kommunen ska ta sitt ansvar genom att ordna bostäder till utsatta grupper som inte kan ordna bostad på egen väg.

  • Kommunen ska ha ett öppet bemötande gentemot nya invånare. Flyktingmottagande ska ses som en tillgång och olika gruppers behov får ej ställas mot varandra.

  • Kommunen ska satsa resurser på konsumentvägledning.

  • Funktionshinder-och pensionärsrådets synpunkter ska tillvaratas på ett tidigt stadium vid planering av om- och nybyggnationer.

  • Som socialt engagemang i ett större perspektiv än det kommunala, skall inköp i så stor utsträckning som möjligt göras av rättvisemärkta produkter.

Nyheter på Sociala frågor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter