Valmanifest

Valmanifest

Miljöpartiet vill att Vallentuna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi behöver långsiktiga strategier för att utveckla en hållbar kommun. Miljöpartiet vill att varje enskild individ blir delaktig i detta förändringsarbete.

Miljöpartiet vill

 

Boende och byggande

En mångfald av invånare kräver en mångfald av bostäder och upplåtelseformer.

Bostadsbristen i Vallentuna är omfattande och förväntas öka. Idag saknas tusentals bostäder och det kommunala bostadsbolaget har färre än 100 hyreslägenheter.

Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden. Detta ska genomföras med hänsyn till natur- och kulturvärden, närhet till kollektiva färdmedel och i kommunens alla delar.  

Utbildning och skola

Alla kommunens skolor ska vara så bra att ingen ska behöva söka sig utanför kommunen.

Vallentunas skolor förlorar elever till  skolor i andra kommuner. Klasser slås ihop, elever förlorar klasskamrater och tvingas byta lärare.

Vi vill höja skolornas kvalitet och status genom att ge dem rimliga förutsättningar att bedriva långsiktig kvalitetsutveckling.
Alla barn i kommunen ska ha rätt till en giftfri och sund vardag där fysisk aktivitet, kultur- och naturnära pedagogik är självklara inslag.

Levande Samhälle

Vallentuna ska präglas av inkludering och mångfald.

Det ska finnas ett stort utbud av olika aktiviteter att tillgå både i centrum och i andra delar av kommunen.

Vi vill öka tillgängligheten till lämpliga mötesplatser för att stimulera dialog med civilsamhälle och näringsliv.

Vi vill garantera en jämställd resursfördelning till fritidsaktiviteter och även kunna erbjuda fler avgiftsfria aktiviteter för barn och ungdomar, gärna i anslutning till skolan.

Vi behöver fler och lättillgängliga badplatser i friska sjöar.

 

Nyheter på Valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter