Politiker måste ta ansvar för en framtid för våra barn

Folkbladet 9 juni 2022

Vid senaste fullmäktige fick vi miljöpartister igenom vår motion om en klimatbudget för Vännäs kommun. Men vi hoppas att fler politiker kommer ska ta klimatkrisen på allvar och också visa det i praktiken, skriver Krister Andersson i en debattartikel.

Klimatkrisens effekter blir allt allvarligare. Trots det ökar koldioxidutsläppen för varje år. Politikens misslyckande att hantera den globala uppvärmningen är slående.

På internationell nivå är det lätt att ge löften och sätta fina mål, men det är på de politiska nivåerna därunder som modiga beslut måste till för att något ska hända.

I stället lämnas ansvaret över på den enskilda medborgaren.

I vårt samhälle som är byggt med fossil energi som grund, förväntas medborgaren ta ansvar och lösa problemen med egna klimatsmarta val.

En rapport från Uppsala universitet visar att koldioxidutsläppen i Vännäs kommun, till skillnad från många andra kommuner, inte minskat de senaste åren trots coronapandemin.

Om Vännäs ska ta sitt ansvar för våra nationella åtaganden enligt Parisavtalet måste det till en minskning på drygt 12 procent per år framöver. En tuff utmaning då så lite gjorts hittills. Om viljan finns så är det absolut möjligt, men det kräver ett strategiskt och ambitiöst arbete, och en vilja.

Att socialdemokrater och moderater i Vännäs inte är särskilt intresserade att ta tag i klimatfrågan är kanske inte så oväntat.

Vännäs kommun styrs i dag utan klimatambitioner. Trots en ekonomisk vinst på mer än 70 miljoner under 2021 anser sig majoriteten inte ha råd med några framtidssatsningar för omställning.

Att inget göra är också ett val.

Ett val som leder till ogenomtänkta beslut som minskar Vännäsbornas möjlighet att leva klimatsmart framöver.

Att socialdemokrater och moderater i Vännäs inte är särskilt intresserade att ta tag i klimatfrågan är kanske inte så oväntat, men att Vänsterpartiet är nöjda med att inget görs rimmar illa med deras egen retorik. Det visar sig tydligt att de, precis som på nationell nivå, gärna pratar om omställningen men att det saknas vilja att stå upp för sina ord när det verkligen gäller.

Vid senaste fullmäktige fick vi igenom vår motion om att upprätta en koldioxidbudget för Vännäs kommun.

Vi i Miljöpartiet lämnade majoritetssamarbetet i Vännäs tidigt under denna mandatperiod då vi inte kunde stå bakom den passivitet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna visade i klimat- och miljöfrågor.

I opposition har vi fortsatt lyfta framtidsfrågorna och vid senaste fullmäktige fick vi igenom vår motion om att upprätta en koldioxidbudget för Vännäs kommun.

En positiv vändning då samma förslag inte ens var värt att utreda två år tidigare, men under ett valår sker ibland oväntade saker.

Klimatkrisen är akut och omställningen måste hända nu och överallt. För att detta ska kunna ske i Vännäs kommun behövs en tydlig organisation med en särskilt ansvarig för klimatomställningen.

Något som fortfarande saknas.

Många Vännäsbor gör varje dag genomtänkta val och tar ansvar för att minska sin egen klimatpåverkan. De vill att deras egna och andras barn och barnbarn ska kunna leva ett bra och tryggt liv även i framtiden.

Alla dessa människor är värda en politik som tar klimatkrisen på allvar, och därmed visar att den enskilda insatsen också är viktig. Vi hoppas att fler partier också vill visa det, även i handling.

Krister Andersson
Miljöpartiet de Gröna – Vännäs toppkandidat till valet 2022

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter