Biogasen bidrar till fossiloberoende fordonsflotta

Vi i Miljöpartiet vill att kommunens bilpark ska drivas av fossilfritt bränsle.

Med tanke på klimatmålen så måste även kommunen ställa om och köra på fossilfritt bränsle. Idag finns möjligheterna att köra på biogas. Flera tappstationer finns i omkringliggande kommuner, Grästorp, Lidköping och Skara. Möjligheterna finns att köpa in biogas bilar till kommunens verksamheter. 

 

För mer information:  Biogasportalen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: