Årsmöte i Vara

Den 26 februari hölls Miljöpartiet de grönas årsmöte i Vara kommun och Göran Larsson gästade avdelningen.

Avdelningen samlad vid årsmötet 2017 Solweig Andersson och Sten Sundvall ingår i den nya styrelsen tillsammans med Therese Larsson (var inte närvarande) på bild. Valberedningen genom Ingela Fredevi omvaldes av styrelsen. Sten Sundvall ingår nu i styrelsen som sekreterare och Solweig Andersson valdes till ny ordförande samt ansvarig för hemsidan. Göran Larsson höll i mötet och omvaldes till revisor.

Då Göran Larsson gästade Miljöpartiet de grönas årsmöte i Vara kommun infördes en hel del förändringar. Mikael Zetterström avtackades som avgående ordförande och lämnar partiet samtidigt som Sten Sundvall invaldes i styrelsen. Solweig Andersson valdes till ordförande, Sten Sundvall valdes till sekreterare. Therese Larsson fortsätter som kassör i avdelningen.

Göran agerade mötesorförande och omvaldes till revisor. Han fick även möjlighet att informera deltagarna om de nya system och förändringar som Miljöpartiet de gröna genomför i regionen samt på riksdagsnivå. Bland annat kommer Varas avdelning ingå i en grupp tillsammans med Skara och Götene då det gäller att sända ombud till kongressen. Styrelsen som har varit aktiv under 2016 beviljades ansvarsfrihet och den nya styrelsen för 2017 kan nu inleda sitt arbete.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: