Vad är en energiplan?

Alla kommuner ska, enligt lag, ha en aktuell energiplan. Planen är ett instrument för kommunen att samordna olika aktörers insatser och verka för en miljömässigt bra och säker energisituation i kommunen.

Kärnan i energiplanen är ett antal målsättningar som beskriver vad kommunen ska försöka uppnå under den närmaste framtiden. Här finns såväl lång- som kortsiktiga mål mot ett långsiktigt uthålligt energisystem.
 

Några av målen i energiplanen

Denna energiplan följer i stort de mål som regeringen har satt upp och som lyder:

  • 50 % av energianvändningen 2020 skall vara förnybar
  • 40 % minskning av CO2 till 2020
  • 20 % effektivare energianvändning 2020
  • Fossilfri fordonspark 2030
  • 2050 skall inga nettoutsläpp av växthusgaser ske.

Vad händer med Energiplanen?

Några av de mål och åtgärder som presenteras i energiplanen kommer att följas upp som ett årligt energibokslut. Dessutom ska energiplanen revideras vart fjärde år.

Energiplanen skall vara tillgänglig för alla i kommunen och skall finnas på biblioteket och på kommunens hemsida där den ska kunna laddas ner.

 

Eftersom detta är enligt lag så vill vi se över och se till att en sådan utarbetas om detta inte finns i kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: