Medborgarförslag

Vi vill skapa ett mer demokratiskt system för kommunens invånare.

Medborgarförslag är ett sätt att skapa ett ökat inflytande från invånarna. Vi i Miljöparitet anser att den nuvarande ordningen med Bättre Vara forumet inte riktigt skapar denna demokratiska ordning fullt ut. Vi vill därför att Vara kommun inför att invånare kan lägga medborgarförslag. 
 

Idag har cirka 194 kommuner infört denna ordning vilket alltså har fungerat bra. För att öka intresset för vad som händer i kommunen så tror vi att detta är en bra lösning. Det sägs också att medborgarförslag är något som används flitigt i dessa kommuner som infört systemet. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: