Passivhus och energisnåla hus

Att bygga miljövänligt och energisnålt är viktigt för samhället. Det handlar om att vi alla tar ansvar för miljön.

Vi i Miljöpartiet ser möjligheten att bygga klimatsmart utan större mer kostnader för kommunen. För oss är det viktigt att bra luft och inomhusklimat samt låga energikostnader sätts i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Dessutom ska alla byggnader enligt ett EU-direktiv från och med 2020 vara nära "nollenergihus" och passivhus är ett av dessa alternativ. Som man kan tillgå. Vi i Miljöpartiet vill därför att kommunen visar vägen genom att bygga energisnåla kommunala byggnader och att de kommunala fastigheterna byggs enligt dessa kritierier.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: