Avfall och Återvinning

Det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser är att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt.

Miljöpartiet vill

  • Underlätta för varbergarna att återvinna och bidra till en god miljö, ex. genom att ha en återvinningsbil som hämtar upp på landsbygden
  • Starta ett rekreativt återbrukscenter och stödja andra verksamheter där återvunnet material blir till nya produkter.

I ett grönt Varberg moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

Det som slängs och sorteras bort i kommunala verksamheter samt på företag kan få nytt liv i ett återbrukscenter där man arbetar med kreativt skapande och modern teknik i kombination med återvunnet material.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Avfall och återvinning