Politik som gör skillnad i Varberg

Nu går vi till val!

Varberg är en positiv plats i Halland, Sverige och i världen. De flesta som bor här har det bra och mår bra.

Allt fler vill också flytta hit vilket är väldigt bra, på så sätt att en större befolkning ger underlag för mer kultur, kreativitet, företagande, nöjen m.m. Men det ställer också stora krav på att utvecklingen sker hållbart i alla aspekter. Ekologin är det fundament vi bygger våra goda liv på. Verksamheter som ska premieras är de som agerar hållbart och gör små ekologiska fotavtryck. I det socialt hållbara Varberg använder vi resurserna så att alla människors kompetens kommer till nytta och att alla får möjlighet att känna sig sedda och behövda. Vi vill att alla ska med när vi ställer om!

Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram vårt handlingsprogram för 2022–2026. Med Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har Varberg en stadig röst för hållbarhet, klimat och miljö. Och mycket annat. Ladda ner programmet och läs mer!

Handlingsprogrammet

Aktuellt i Varberg

Varberg, 10 augusti 2022

Handlingsprogram för 2022–2026

Varberg, 3 september 2021

Vi har aldrig pratat om förbud mot cement

Varberg, 3 september 2021

Slutförvaret för kärnavfall ska vara säkert

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet får 4,8 i ny mätning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Peter Björck

Ordförande

Linnea Sandahl

Politisk sekreterare för Jämställdhets- och mångfaldskommittén