Hållbart resande

Björn Stormwall

Miljöpartiet vill bygga ett Varberg som skapar möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill satsa på ökat utbud och färre förseningar. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas på biltrafikens bekostnad. I kollektivtrafiken ska man kunna åka därifrån man är dit man ska inom en rimlig tid när man behöver det.

Cykeln är smidig och bra för hälsa och miljö. Med bättre och fler cykelbanor blir det enklare att välja cykeln framför bilen.

Miljöpartiet vill

  • Stimulera innovativa lösningar för minskad biltrafik och gynna kollektivtrafik samt gång och cykel
  • Att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och tillgänglig
  • Att cykelnätet särskiljs samt att vi bygger snabbcykelstråk
  • Att de transporter som görs sker på ett hållbart sätt
  • Göra fler områden attraktiva med utbyggd kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska fördubblas på biltrafikens bekostnad