Jämställdhet och mångfald

Miljöpartiet vill

  • Säkerställa och fortsätta utveckla det systematiska jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Varbergs kommun
  • Arbeta med inkludering i samhället och tydligare samverkan mellan kommun och region
  • Fortsätta samt stärka arbetet med att motverka våld i nära relationer samt sexuella trakasserier
  • Utöka HBTQ-certifiering i kommunens verksamheter

Vårt samhälle har långt kvar i arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle även om vi har åstadkommit mycket. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. För att skapa förändring och ett mer rättvist samhälle måste det arbetas med jämställdhet och mångfald på flera nivåer och områden. Jämställd och jämlik arbetsmarknad, vård, omsorg och utbildning för att nämna några. Varberg ska vara en inkluderande stad som är öppen för alla. Vi ser olikheter, olika bakgrund och olika erfarenheter som en tillgång som ska tas tillvara.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: