Fråga till Lena Andersson om besökshundar

Lyssna

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2014 ställer Miljöpartiet de Gröna i Varberg genom Karin Ekeborg en fråga till Lena Andersson angående användandet av besökshundar inom äldreomsorgen.

Besökshundar i kommunal och privat äldreomsorg

Till Lena Andersson, socialnämnden

Nästan dagligen kan vi läsa och höra i media om djurs betydelse för äldre personer, både i äldreboende och i hemtjänsten.

Besökshundar inom äldreomsorgen visar på många positiva effekter. En besökshund skall stimulera till aktivitet och till social samvaro, skapa livskvalitet och sprida glädje. Hundens närvaro blir ett samtalsämne. Den väcker minnen hos de äldre, som kanske haft en hund tidigare i livet. Hunden kan också plocka fram språket som kommunikationskanal. Även bland personalen och hos de anhöriga skapar hunden ett naturligt samtalsämne.

I många kommuner ser man positivt på hundens närvaro i äldreboenden. Man ställer dock vissa kvalitetskrav för den här verksamheten. Hunden måste vara lämplig och hundföraren måste vara lämplig. Säkerhetsbestämmelserna måste vara kända av hundföraren och av de ansvariga på äldreboenden. Hunden och hundföraren bör lämpligen genomgå en utbildning där teori och praktik varvas. Utbildning av en s.k. diplomerad besökshund kan se olika ut beroende på vilket syfte man vill nå. En besökshund kan också vidareutbildas till en terapihund .

En diplomerade besöks- och terapihund kan också användas för arbete bland barn och vuxna med speciella behov. Många positiva effekter finns redovisade där sådana försök pågår.

Nu undrar jag hur Lena Andersson ställer sig till

  1. Att hundar och andra husdjur används för att berika livskvaliteten på äldreboende

  2. Att kommunen uppmuntrar intresserade personer och hundar ett genomgå en lokal utbildning, lämplig för besökshundsekipage, både i äldreomsorgen och för barn och vuxna med särskilda behov.

Karin Ekeborg för Miljöpartiet de Gröna i Varberg

Hämta frågan som PDF i vårt arkiv.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: