För ett Grönare och Varmare Varberg 2014-2018

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom lika rättigheter under mandatperioden 2014-2018.

Budget 2017: För ett välmående Varberg Alliansen och Miljöpartiet presenterar i dagarna sin budget för 2017. Titeln är "För ett välmående Varberg". Det förmedlar dels att Varberg går bra och fungerar bra men pekar också på några av de stora satsningarna för att invånarna ska må bättre - även i framtiden.

Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas. Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.

Därför menar vi att Varberg behöver bli grönare och varmare.

Kommunen ska vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Äldre material (2014-2018): Lika rättigheter