Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser är att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt.

Miljöpartiet vill

I ett grönt Varberg moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

Det som slängs och sorteras bort i kommunala verksamheter samt på företag kan få nytt liv i ett återbrukscenter där man arbetar med kreativt skapande och modern teknik i kombination med återvunnet material.

 

Nyheter på Avfall och återvinning

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter