Äldre material (2014-2018): Barn och lärande

Äldre material (2014-2018): Barn och lärande

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom barn och lärande under mandatperioden 2014-2018.

Miljöpartiet vill

Varje förlorad timme för ett barn blir till en börda för samhället i ett senare skede. Barn och ungdomars utbildning är det fundament som låter Varberg växa till en attraktiv plats att leva och bo på. Genom att se alla barn och ungdomar använder vi detta instrument för att bygga ett varmt Varberg där alla har samma förutsättning att förverkliga sig och sin framtid.

Nyheter på Äldre material (2014-2018): Barn och lärande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter