Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald

Miljöpartiet vill

Vårt samhälle har långt kvar i arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle även om vi har åstadkommit mycket. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. För att skapa förändring och ett mer rättvist samhälle måste det arbetas med jämställdhet och mångfald på flera nivåer och områden. Jämställd och jämlik arbetsmarknad, vård, omsorg och utbildning för att nämna några. Varberg ska vara en inkluderande stad som är öppen för alla. Vi ser olikheter, olika bakgrund och olika erfarenheter som en tillgång som ska tas tillvara.

Nyheter på Jämställdhet och mångfald

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Utöka HBTQ-certifiering inom skolhälsovården

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Varberg, 21 augusti 2018

Insändare: Genuspedagogik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter