Äldre material (2014-2018): Lika rättigheter

Äldre material (2014-2018): Lika rättigheter

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom lika rättigheter under mandatperioden 2014-2018.


Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen.

Med bas i skola och utbildning ska kommunen alltså vara ett föredöme i att forma ett samhälle som bygger på sunda värderingar där mobbning och utanförskap motverkas. Detta arbete ska också gå igen i kommunens uppdrag som arbetsgivare, där kommunala verksamheter ska framstå som ett föredöme när det kommer till att främja allas lika värde.

Därför menar vi att Varberg behöver bli grönare och varmare.

Nyheter på Äldre material (2014-2018): Lika rättigheter

Varberg, 31 juli 2018

Insändare: Mångfald är inget experiment

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter