Hanteringen av Gustavsgården under all kritik

Lyssna

Värmdömoderaterna forcerar fram en privatisering av verksamheten på äldreboendet Gustavsgården. Att privatisera verksamheten för att den går med underskott är ett underbetyg åt kommunledningen. Dessutom är risken stor att kvaliteten och det positiva arbete föreningslivet driver på Gustavsgården försämras, skriver Hanna Thorell och Filip Joelsson (MP) tillsammans med Mikael Lindström och Henrik Paulsen (S).

Vid förra veckans sammanträde i kommunfullmäktige ville Värmdömoderaterna driva igenom en privatisering av Gustavsgården. Beslutet bordlades efter en lång debatt för att alliansen inte hade tillräckligt många ledamöter på plats. Vi menar att det är fel att driva på en privatisering av Gustavsgården på det sätt som håller på att ske. Av flera skäl.

För det första – valfriheten minskar. Frågan om Gustavsgårdens konkurrensutsättning strider mot kommunens egen policy som säger att häften av Värmdös fyra äldreboenden ska drivas i privat regi, hälften i kommunal regi. Och det är en klok princip. Värmdöborna ska ha rätt att välja en utförare i Gustavsberg som inte har vinstjakt som främsta mål.

För det andra – kvaliteten ökar inte bara för att man privatiserar. Skälet som anges för att privatisera Gustavsgården är att verksamheten har gått med underskott i flera år. Men att försöka lösa problemen med underskotten genom att privatisera verksamheten är som att sluta vara förälder bara för att ens barn gör fel. Tvärtom – då behöver man vara mer förälder. När kommunal verksamhet har problem eller dras med underskott så behöver man ta ansvar för verksamheten, inte abdikera från ansvaret.

För det tredje – det är fel att privatisera utan dialog med berörda. Privatisering drivs på utan någon som helst dialog med personal, boende, anhöriga eller pensionärsorganisationer. Dessutom driver organisationer som Guldkanten en väldigt viktig verksamhet för de boende. Inte heller de har tillfrågats och vi ser att risken är stor att det viktiga samarbete mellan Guldkanten och pensionärsorganisationer som är uppbyggt kring Gustavsgården försämras med en privatisering.

För det fjärde – väljarna måste få säga sitt. Att privatisera kommunens största äldreboende görs nu utan att frågan drivits av alliansen under den senaste valrörelsen. Väljarna har alltså inte fått ta ställning till denna viktiga fråga. Därför välkomnar vi det initiativ som tagits till att hålla en folkomröstning i frågan!

 

Mikael Lindström (S), oppositionsråd

Henrik Paulsen (S), andre vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Hanna Thorell (MP), språkrör

Filip Joelsson (MP), språkrör

 

[ Insändaren publicerades av NVP 20/12 2016 ]

“Att försöka lösa problemen med underskotten genom att privatisera verksamheten är som att sluta vara förälder bara för att ens barn gör fel”