Värmdö

Vår politik bygger på målsättningen att Värmdö ska vara en hållbar kommun där vi värnar klimat och miljö, erbjuder en attraktiv skola och tar hand om medborgare med behov av stöd och omsorg. Vi är med och styr på Värmdö, här kan du läsa mer om SAMARBETET.

MEDLEM     FACEBOOK     JUST NU

 

Kristina Paltén
Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatet påverkar oss alla och allt vi gör. Att minska användningen av fossil energi och utsläppen av växthusgaser är en global angelägenhet – och vi kan bidra på lokal nivå!

Skola.

Skolan är till för barnen. Barnens lärande börjar i leken. Framtidens utbildning börjar i barnens lek och övergår till strukturerat lärande i olika skolformer som räcker livet ut.

Värmdös tätområden.

Den hållbara samhällsplaneringen är viktig. Vår vision är bevarade grönområden och levande lokala centrum där vi går, cyklar och åker kollektivt. Miljöpartiet fortsätter att värna Ekedals frilufts­område och Hemmesta storskog från biltrafik. Vi driver på för ökat skydd av naturen, fler gång- och cykelvägar och bostäder.

Östersjön.

Vi vill värna Östersjön genom att noga följa utvecklingen av vattenkvaliteten i våra grunda vikar och till havs.

Ett mänskligare Värmdö.

Människors lika värde är en grundbult i Miljöpartiets politik. För oss innebär ett mänskligare Värmdö bland annat att vi fortsätter arbeta med jämlikhet, tar väl hand om våra äldre, förbättrar villkoren för personer med funktionsvariation, tar väl hand om nyanlända och hjälper unga med psykiska problem.

Miljöpartiet Värmdö

Politiskt kansli

Miljöpartiet Värmdö

Internt kansli/nyckelpersoner

  • Värmdö kommun, Skogsbovägen 9–11
  • 134 81 GUSTAVSBERG
  • Visa på karta