Arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen – på tiden att se över villkoren för en modern reform!

Fördjupning i ämnet 6 timmar

 

Arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen – på tiden att se över villkoren för en modern reform!

Det börjar nu närma sig 100 år sedan lagen om åtta timmars arbetsdag antogs. Då sänktes arbetsveckan till 48 timmar och det dröjde lite mer än 50 år till innan den hamnade på de 40 timmar vi är vana vid idag. Sedan dess har inte mycket hänt, även om undantag finns. Ett sådant exempel är Svartedalens äldreboende i Göteborg som nu låter ca 60 personer arbeta kortare dagar med bibehållen lön. Mycket tyder på att försöket inneburit att personalen upplever sig mindre stressade och betydligt piggare. Andra värden i livet får nu ökat utrymme för de som getts möjlighet att delta i försöket. Ökad livskvalitet och mer balans och frihet således! Nyligen beslutades att försöket skulle förlängas ytterligare ett år.

Men arbetstidsförkortning, som Svartedalens äldreboende nu testar, betyder även att fler personer får arbete. Att arbetstiden blir kortare innebär inte att det är mindre att göra på våra arbetsplatser, utan snarare att tyngden fördelas på fler personer eftersom nyanställningar behöver ske. Att fler personer anställs inom vård och omsorg skulle sannolikt minska pressen på en alltjämt stressad yrkeskår och minska riskerna för utbrändhet och sjukfrånvaro men samtidigt även minska samhällets kostnader för arbetslösa.

Vård och omsorg har länge varit en kvinnodominerad bransch och inte sällan väljer de yrkesverksamma inom området att gå ned i tid för att försöka orka med vilket exempelvis påverkar framtida pensioner. Omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun har i jämförelse med övriga förvaltningar också lägst sysselsättningsgrad samtidigt som kvinnor, dessutom, i högre grad än män är sjukskrivna i kommunen. Att möjliggöra arbetstidsförkortning med bibehållen lön skulle därmed bidra till att öka och balansera jämställdheten mellan kvinnor och män.

Vi i Miljöpartiet vill att frågan om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen, dess förtjänster och eventuella begränsningar, undersöks även i Värnamo kommun. Flera verksamheter, såväl offentliga som nyss nämnda äldreboende i Göteborg, men även privata vinsdrivande företag (exempelvis Toyota Center i Mölndal), visar på goda resultat av införandet av arbetstidsförkortning. Det är rimligt att även vi i Värnamo undersöker vad införandet inom äldreomsorgen (som står inför omfattande utmaningar) skulle innebära för personal och brukare av verksamheten.

Vi yrkar:

Att kommunfullmäktige beslutar att en utredning genomförs, där lärdomar från genomförda och pågående försök tas i beaktande, för att möjliggöra arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom Värnamos äldreomsorg antingen som ett försök eller reguljärt i verksamheten.

 

Miljöpartiet i Värnamo kommun

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: