Bakgrundsmusik

Fördjupning i ämnet bakgrundsmusik

Om s k bakgrundsmusik på offentlig plats

 

 

Vår livsmiljö är utsatt för störningar av många slag. Värst är förstås den förgiftning som drabbar natur, djur och människa. Men det finns också en psykisk miljöförstöring som tränger sig på i alltfler sammanhang. Den kräver uppmärksamhet och bidrar till stress. Det finns snart ingen plats där vi inte är utsatta för någon form av kommersiell påverkan.

Så snart man sätter sin fot i en affär blir man bombaderad av hör- och synintryck. Det tvingas vi acceptera eftersom vi befinner oss på privat mark. Men ute på gator och torg borde den enskilde medborgaren respekteras och lämnas i fred. Gaturummet tillhör oss alla och inte de affärer som råkar ha sina lokaler där. Den ljudmatta som läggs ut över det offentliga rummet innebär i praktiken en privatisering av detsamma. Syftet är att störa våra naturliga instinkter och bryta ner vår individualitet för att göra oss mottagliga för lockelser till irrationell och oöverlagd konsumtion. Denna är i sin tur en viktig faktor i miljöförstöring och resursslöseri.

Kommunen har ansvaret för att detta får fortsätta. Det borde snarast upphöra.

 

 

 

Bo Alvberger

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: