Grön bostads politik

Vi vill värna om grönområden och dess nytta för kropp och själ, att byggnader som byggs är hållbara ur ett miljöperspektiv

Fördjupning i ämnet Bostads politik

 

  • Passivhus och eko byggda fastigheter
  • Energi sparsystem i alla kommunal fastigheter
  • Bilfritt centrum med förtätat centrum bostäder
  • Miljöhus /sortering vid samtliga fastigheter
  • Grönområden inte bebyggs
  • Trygghetsboende  som hyresrätt för äldre
  • Strandnära hyresrätter/Helemershus/Prostsjön (strandskydd skall skyddas)
  • Stoppa vinstöverföring till kommunal budget

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: