Miljöteknik i Värnamo

Värnamo Energi utvecklar synergier med avfall och biobränsle och Campus högskola

Vi i Miljöpartiet vill att fullmäktige ge uppdrag till Värnamo Energi AB att utreda och ge förslag på hur Värnamo Kommunala Energibolag kan utveckla hållbara energi system i Värnamo Kommun genom synergier med reningsverket i Pålslund och Stomsjö avfalls anläggning. Detta för att göra kommunen till en intressant miljöteknik kommun. Värnamo har en utvecklingsanläggning i tidigare Crisgas projektet som kan bilda del i utvecklingen av miljöteknik och och vara ett led i att utveckla utbildningar och forskning i  miljöteknik genom ett sammanbete med Campus högskola . Hållbara Energisystem är biogas framställning i avfalls och rötslams hantering samt att bidra till utveckling av förnyelsebara bränslen och elproduktion.

 

 

Mp yrkar härmed

-         att fullmäktige ge uppdrag till Värnamo Energi AB att presentera förslag på hållbara energisystem utifrån synergier med biobränsle ,avlopps och avfalls hantering i Värnamo Kommun

-        att utreda sammanbete med utbildnings enheten Campus om forskning och utbildning i miljöteknik

-        att presentera hur bolaget kan avsätta medel för att utveckla miljöteknik och energisparsystem i kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: