Mindre kött och bättre kött -- för klimatet, hälsan och miljön !

Fördjupning i ämnet Mindre kött i skolan

Mindre kött och bättre kött -- för klimatet, hälsan och miljön !Något som nästan alla känner till är att det är mycket viktigt att vi ändrar våra matvanoroch äter mindre kött.Man räknar med att produktionen av kött och mejeriprodukter står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser.Det är mer än alla bilar,flyg,båtar och resten av hela transportnäringen står för tillsammans.På detta område är det dock glest med politiska förslag och initiativ.Trots samtidigt larm om att processat kött såsom skinka, korv och bacon orsakar cancer, samt rekommendation från Livsmedelverket att vi bör minska intaget av rött kött för hälsans skull, är köttkonsumtionen i Sverige fortsatt mycket hög. Konsumtionen har ökat med 45% bara sedan 1990 och vi äter dubbelt så mycket kött som genomsnittlig världsmedborgaren. Även globalt sett ökar dock köttkonsumtionen stadigt och påtagligt.Det finns naturligtvis även positiva aspekter på kött. Kött är en viktig näringskälla för protein och järn. Artrika ängs- och hagmarker är beroende av slåtter och bete för att behålla sin artrikedom. Svenska bönder ser till att upprätthålla ett öppet landskap och lantbruket skapar viktiga arbetstillfällen på landsbygden.Kommunen bör verka för en lägre köttkonsumtion, men det är också viktigt att rätt kött köps in. Svenskuppfödda djur omfattas av en av världens mest omfattande djurskyddslagar och antibiotikaförbrukningen är låg. De högre kraven på miljöhänsynoch djurskydd leder till en dyrare produktion. Stora mängder kött importeras idag från utlandet, producerat under förhållande som inte är tillåtna i Sverige och därför till ett lägre pris.

Att ställa höga krav på de svenska bönderna och sedan välja bort den svenska maten för att köpa motsvarande billigare produkter från utlandet som produceras under sämre förhållande är ologiskt och ohållbart. Vi anser att i första hand bör ekologiska produkter upphandlas, men ett lägstakrav vid all upphandling av kött och mejeriprodukter bör vara att produkterna producerats under förhållande som är tillåtna i Sverige.

Miljöpartiet yrkar attVärnamo kommun antar målet att mängden animalisk mat som serveras i kommunens verksamhet skall minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att främja folkhälsan.Värnamo kommun ställer som minimikrav vid upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda

 

 

Miljöpartiet de gröna. /Värnamo 27/3 2016

 

Kajsa Carlsson, Britt Bergström, Jörgen Skärin

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: