Miljöpedagogiska skolmiljöer i Värnamo

Miljöpedagogiska skolmiljöer i Värnamo Kommun

Vi i Miljöpartiet vill att fullmäktige ge uppdrag till BUN att ge förslag på möjliga miljöpraktiska tillämpningar med bas i hållbarhet koncept och att detta genomförs på någon eller några förskolor, skolor i Värnamo kommun. Förslagsvis kan man arrangera  växtodling i växthus alternativ drivbänkar i skolmiljö  arrangera kompostanläggning  samt  även kunna har höns i voljär på skolgård .Detta för att på ett pedagogiskt sätt lära sig att ta hänsyn till miljön  och känna ansvar för djur och natur. Att man vid planering av skolmiljöer gör planteringar med fruktträd och bär odlings ytor. Skötsel och ansvar läggs på skolförvaltning med hjälp och support från tekniska likt det koncept som Apladalens djur skötsel sker. Alternativt med en privat miljöaktör.

 

 

Mp yrkar härmed

·       att fullmäktige ge uppdrag till BUN att utreda och lämna förslag på miljöpraktiska tillämpningar i förskola och skola

·       att planering av skolmiljöer görs det möjligheter till grönytor för frukt och växtodlingar 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: