Torghandel i Värnamo

Värnamo – marknadsstaden som identitet - utan egen torgdag?

 

Värnamos signum är ”marknadsstaden”. Dess geografiska läge skapade tidigt en naturlig mötesplats och marknadstradition, som har sina första källor sedan 1236. Bygdens människor och resande handelsmän möttes vid vadstället och bytte varor och tjänster. Detta blev ett viktigt signum för den framtida staden. En marknadsplats som drog till sig nya människor och höll samman sina egna. Att detta var ett vinnande koncept märktes då Jönköping stad 1640, blev avundsjuk på sin dåvarande lydköping och reglerade dessa marknader till några gånger per år. Folkfesten runt marknaden och traditionen levde dock kvar. Fortfarande är det marknaden som Värnamo är mest känd för. Ändå har staden underligt nog inte infört en torgdag, så som Jönköping och exempelvis Nässjö har gjort. I dessa städer är det tradition att gå ner på stadens torg och köpa frukt, ägg, grönsaker, blommor mm. Det finns även varor som följer säsongernas naturliga utbud av varor och besökarna kan stötta lokala föreningar och skolor genom att ta en lott eller handla på ”loppisbord”. För de äldre i Nässjö är detta ofta veckans stora höjdpunkt då de kan ses och prata lite med vänner och torghandlare.

Vi i Miljöpartiet tycker att det är dags att införa en torgdag i Värnamo. 375 år har gått sedan Jönköping tvingade Värnamo stad att avgränsa sin torghandel. Det är därför dags för staden att satsa på en torghandel med ortens människor i fokus igen -och med kvalité på de varor som säljs.

Vi vill införa en torgdag i veckan, under kommunens ledning. Återskapa en naturlig mötesplats, liknande den som Jönköping och Nässjö stad har. Vi vill också att denna torgdag i första hand ska gynna bygdens lokala producenter och innevånare och sätta miljö och hållbarhet i fokus. Vi vill återskapa en naturlig mötesplats för alla åldrar, med en levande torghandel som erbjuder mer kvalitetsprodukter.

Vi yrkar på:

·       att införa en torgdag i veckan på exempelvis Kyrkotorget, eller annat lämpligt centralt torg där marknadsstånd regelbundet kan ställas upp.

·       att denna torgdag ska gynna och locka lokala försäljare av närproducerade produkter med gratis torgplatser.

·       att stadens innevånare ska kunna ställa upp ett gratis marknadsstånd med exempelvis loppis eller lotterier till förmån för föreningar och skolor inom Värnamo kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: