Pressmeddelande

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Västernorrland har beslutat att stödja Allehandas och Hoppets Stjärnas insamling till romerna i byn Valea Seacă i Rumänien, och utmanar nu länets övriga partier att göra detsamma.

Miljöpartiet de gröna i Västernorrland har beslutat att stödja Allehandas och Hoppets Stjärnas insamling till romerna i byn Valea Seacă i Rumänien, och utmanar nu länets övriga partier att göra detsamma.

 

- Insamlingen har ett mycket gott syfte som vi självklart vill stödja. Vi kommer därför att samla in pengar i samband med våra medlemsträffar runt om i länet den närmaste tiden. Till att börja med lägger vi 1000 kr från Miljöpartiet Västernorrland som en grundplåt. Vi utmanar nu de andra partierna i länet att bidra, säger Amanda Lind, sammankallande Miljöpartiet Västernorrland.

Politiskt behövs åtgärder på EU-nivå för att underlätta romernas situation i sina hemländer och motverka diskriminering.

 

- EU måste få bättre verktyg för att kunna straffa medlemsländer som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter. Det kan handla om att utdöma böter, att ogiltigförklara diskriminerande lagstiftning eller göra det lättare att tillfälligt frånta landet rösträtten i EU, säger Göran Hådén, Härnösand, partistyrelseledamot (MP).

 

Miljöpartiet i Sundsvall har uppmärksammat tiggarnas situation lokalt och att kommunerna enligt socialtjänstlagen är skyldiga att hjälpa till.

 

- Vi har drivit att kommunen utser en ansvarig samordnare för att sammanställa hjälpbehovet. Kommunen bör omgående erbjuda sovplatser, ett mål mat om dagen och vård till de tiggare som behöver det, säger Sverker Ottosson, språkrör MP Sundsvall.

 

För mer info:

Amanda Lind, sammankallande Miljöpartiet Västernorrland, 073 460 46 95

Göran Hådén, partistyrelseledamot (MP), 070 95 66 208

Sverker Ottosson, språkrör MP Sundsvall, 070 353 14 91

 vi finns på facebook

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: