Växjö

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Växjö! Vi vill göra Växjö till en föregångare i omställning till en hållbar framtid.

Miljöpartister på Braåsfestivalen!
Våra prioriteringar

Barn och unga.

Barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Därför vill vi satsa mer på att öka kvaliteten i barnomsorg och utbildning. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan. Vi kräver att skolan har tillräckliga resurser för att alla elever ska kunna lära det de behöver.

Cykling.

Vi vill se färre bilar och fler cyklar i Växjö centrum. Det är bra för miljön, hälsan och ekonomin. För att få fler att cykla vill vi ha säkrare cykelbanor, där cyklister slipper ge sig ut i biltrafiken. Växjö har en hel del cykelbanor, som vi vill knyta ihop och förbättra.

Landsbygden.

Vi vill utveckla service som barnomsorg, skola och omsorg även utanför tätorten. Kollektivtrafiken ska underlätta arbetspendling. Vi vill också satsa på moderna sätt att samverka på landsbygden till exempel genom organiserad samåkning.

Öppna dörrar.

Miljöpartiet är det parti i Sverige som verkligen står för en human politik för invandring. Vi har verkat för att familjer i Växjö ska få återförenas. Vi ser också mångfalden som en tillgång, som skulle kunna tillvaratas bättre om nya smålänningar också får bättre chanser att ta sig in på arbetsmarknaden.

Miljöpartiet de gröna Växjö

Kontakt