Vi har lovat att ta hand om varandra.

Sverige är ett land där vi lovat att ta hand om varandra. Det är ett generationskontrakt. De som har gått i pension och de som har plats i äldreomsorgen har byggt Sverige. Samhällets ansvar är bra pensioner och hög kvalitet i äldreomsorgen.

Några områden vi i Vellinge jobbar för:

•  Seniorpool för värdefulla möten mellan generationerna.

Våra seniorers erfarenheter och kunskaper lyfts fram och värderas i högre utsträckning. Utökar plattformarna i Vellinge, för möten mellan generationer för ett ömsesidigt lärande och utbyte.

  • Sinnenasträdgård.                                                                          

Gör trädgårdsterapi som en naturlig del av boende inom äldreomsorgen.            

  • Möt de behov äldre har

Anpassa vårdtimmar, personaltäthet och kompetens efter de faktiska behoven.

  •  Bostäder för äldres behov.                               

Säkra att det finns relevant utbud av bostäder som efterfrågas. 

  • Gröna seniorer - Vellinge  

Miljöpartiets vision är att äldres erfarenhet, förmåga och kunskap ska tas tillvara. Också på äldre dar ska man kunna vara aktiv och delaktig i samhället och känna att man fortfarande är betydelsefull inte minst för de yngre generationerna. De äldre ska ses som en resurs och inte som en belastning.

Vill du komma i kontakt med Gröna Seniorer i Vellinge, kontakta Angela

Om du vill ha mer generell info om GS, så kan ni gå in på deras hemsidahär

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: