Politik som gör skillnad i Vellinge

Vellinge

Ja till framtiden! Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Miljöpartiets politik grundar sig i solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, men även solidaritet med kommande generationer samt med världens alla människor. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är nu vi avgör vilken framtid vi vill ha.

Hör gärna av dig till oss e-mail: Vellinge@mp.se. Besök oss gärna också på Facebook och Instagram!

Aktuellt i Vellinge

Vellinge, 18 mars 2024

Ny styrelse vald

Vellinge, 4 oktober 2023

Våra budgetsatsningar för Vellinge 2024

Vellinge, 9 januari 2023

Våra företrädare i Fullmäktige och nämnder 2023-2026

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Kontaktpersoner

Ordförande är Angela Everbäck. e-mail: angela.everback@gmail.com Telefon: 076 1607069

Vice ordförande är Susanna Petersén

Sekreterare är Susanna Petersén. e-mail: susanna.petersen@cgi.com

Kassör är Bastian Anvelid Uller. e-mail: Bastianau@gmail.com

Styrelsemedlemmar:

Angela Everbäck

Susanna Petersén

Håkan Bjerking

Filippa Rolf

Robert Löfgren

Camilla Nordahl

Ersättare:

Karin Larsson

Peter Bergqvist

Angela Everbäck

Gruppledare Miljöpartiet Vellinge. Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige. Regionfullmäktige, Fastighets-och Servicenämnd Region Skåne. Styrelsen Skånes kommuner.

Kommunfullmäktige och nämnder i Vellinge

Våra företrädare i Fullmäktige och nämnder 2023-2026
Kommunfullmäktige:

Angela Everbäck, Jan Björkman, Håkan Bjerking, Filippa Rolf

Komunstyrelsen:

Angela Everbäck

Miljö-och Byggnadsnämnden:

Filippa Rolf

Utbildningsnämnden:

Håkan Bjerking

Tekniska nämnden:

Karin Larsson

Omsorgsnämnden:

Ann Stenberg

Valnämnden:

Jan Björkman

Angela Everbäck

Gruppledare Miljöpartiet Vellinge. Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige. Regionfullmäktige, Fastighets-och Servicenämnd Region Skåne. Styrelsen Skånes kommuner.

Jan Björkman

Ledamot i Kommunfullmäktige och Miljö och Byggnadsnämnden