Politik som gör skillnad i Vellinge

Vellinge

Ja till framtiden! Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Miljöpartiets politik grundar sig i solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, men även solidaritet med kommande generationer samt med världens alla människor. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är nu vi avgör vilken framtid vi vill ha.

Hör gärna av dig till oss e-mail: Vellinge@mp.se. Besök oss gärna också på Facebook och Instagram!

Aktuellt i Vellinge

Vellinge, 9 januari 2023

Våra företrädare i Fullmäktige och nämnder 2023-2026

Vellinge, 18 april 2022

Bevara Gläntan!

Vellinge, 9 april 2022

Ja till naturum och konsthall på Falsterbo Strandbad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

100 miljarder per år för en trygg klimatomställning

MP, S och V: Stoppa dråpslaget mot folkbildningen

En nattsvart budget för klimatpolitiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Kontaktpersoner

Ordförande är Angela Everbäck. e-mail: angela.everback@gmail.com Telefon: 076 1607069

Vice ordförande är Susanna Petersén

Sekreterare är Susanna Petersén. e-mail: susanna.petersen@cgi.com

Kassör är Bastian Anvelid Uller. e-mail: Bastianau@gmail.com

Styrelsemedlemmar:

Angela Everbäck

Susanna Petersén

Håkan Bjerking

Filippa Rolf

Robert Löfgren

Camilla Nordahl

Ersättare:

Karin Larsson

Peter Bergqvist

Angela Everbäck

Ordförande Miljöpartiet Vellinge. Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige. Regionfullmäktige, Fastighets-och Servicenämnd Region Skåne. Styrelsen Skånes kommuner.

Kommunfullmäktige och nämnder i Vellinge

Våra företrädare i Fullmäktige och nämnder 2023-2026
Kommunfullmäktige:

Angela Everbäck, Jan Björkman, Håkan Bjerking, Filippa Rolf

Komunstyrelsen:

Angela Everbäck

Miljö-och Byggnadsnämnden:

Håkan Bjerking

Utbildningsnämnden:

Camilla Nordahl

Tekniska nämnden:

Karin Larsson

Omsorgsnämnden:

Ann Stenberg

Valnämnden:

Jan Björkman

Angela Everbäck

Ordförande Miljöpartiet Vellinge. Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige. Regionfullmäktige, Fastighets-och Servicenämnd Region Skåne. Styrelsen Skånes kommuner.

Jan Björkman

Ledamot i Kommunfullmäktige och Miljö och Byggnadsnämnden