Bostadsförsörjningsprogrammet behöver kompletteras

Innan beslut om genomförande av ett så omfattande Bostadsförsörjningsprogram, som innebär ett bostadsbyggande under perioden 2015-2025 om upp till 3 500 nya bostäder

Vi vill att det tas fram en konsekvensbeskrivning och bedömning av boendemiljön för nuvarande invånare, innan beslut om genomförande av ett så omfattande Bostadsförsörjningsprogram, som syftar till ett genomförande av ett bostadsbyggande under perioden 2015-2025 om ca 2 500 (lägstascenario) till 3 500 (högstascenario) nya bostäder, eller ca 250-350 bostäder om året. Vilket motsvarar ca 2,7-4 ggr fler planlagda bostäder jämfört med perioden 1990-2010, eller 127 fler bostäder per år.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: