Skapa levande orter med minskat behov av transporter.

Skapa levande orter, bevara karaktärer, relevant utbud av bostäder, minskad trafik, undvik att bygga över stora geografiska område.

  • Levande orter med minskat behov av transporter.

Ökar trivsel och utvecklar möjligheter. Med promenad- och cykel vänliga stråk, med en mångfald av mindre verksamheter och ett aktivt, lokalt och småskaligt näringsliv. Uppmuntra till funktionsblandning, med både bostäder, service och arbetsplatser inom ett och samma område/byggnad.

  • Bevarade småstadskaraktärer.

Bevara karaktärsområdenas unikitet. Undvik att bygga över stora geografiska områden.

  • Bostäder för unga och äldres behov.

Säkra att det finns relevant utbud av bostäder som efterfrågas.

  • Öka trafiksäkerheten.

Friare rörlighet och säkerhet behövs vid bl a Kanalbron och Hagarondellen. Prioritera utrymme för ”mjuka” transporter. Erbjud ”gåtåg” till och från skolan.

  • Bostadsnära natur

Tillgodose tillgången till natur när nya bostadsområden planeras.

  • Falsterbokanalen som ett område attraktivt och tillgängligt för många.                                                                                                                    Utveckla hamnområdet men bygg inte bostäder på hamnpirområdet och exploatera i mindre omfattning. Utveckla de befintliga verksamheterna. Anpassa och samverka med de verksamheter som skall flytta till området.
  •  
  • Busslinjer som stärker sammanhållningen och gör det enklare att resa.

Bad/natur buss inom kommunen. Tillgängliggör strand och natur för alla. Falsterbo/Skanör länkar till V.Ingelstad/Ö.Grevie, till Malmö/Lund. Snabbfil bredvid motorvägen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: