Ställ krav - Djuren ska må bra

Alla djur har ett egenvärde oavsett deras nyttighet för människan. Djurens rätt att bete sig naturligt och slippa utsättas för lidande kräver stora förändringar i djurhållningen. Människan föder upp djur bland annat för att de ska bli mat, kläder och testare av olika produkters farlighet. Detta innebär ett mycket stort ansvar för att djuren behandlas väl.

Miljöpartiet vill

  • Införa en förstärkt djurskyddsverksamhet

 

Skarpa djurskyddskrav måste i högre grad kunna ställas den offentliga upphandlingen. I detta ingår bl,a djuren ska ha rätt och möjlighet till ett naturligt beteende .

Redan inför förra valet så ville vi gröna införa en förstärkt djurskyddsverksamhet. Länsstyrelsen anstränger sig att göra ett gott arbete, men det är dags att ta nästa steg. Detta genom att inrätta ett regionalt organ som har aktörer från flera håll som exempelvis kommunerna, regionen och djurskyddsorganisationerna. Genom att lyfta djurskyddsfrågan i Skåne till en regional angelägenhet som alla tog tag av så skulle nästa steg kunna tas. Skåne skulle kunna vara ett mönsterlän, där djurens egenvärde lyftes upp.

Ett regionalt organ skulle också kunna lyfta fram djurens betydelse för att upprätthålla vårt vackra skånska öppna landskap, god landsbygdsutveckling samt även djur och vår naturs betydelse för vår hälsa. Med en regional myndighet så hade vi också kunnat finna former för att Skåne blev fritt från pälsuppfödning.

Region Skåne i sig har ett särskilt ansvar att vara drivande i etablerandet av en regional djurskyddsverksamhet utifrån att det inom regionen finns en djurförsöksverksamhet. Vi ser att en regional djurskyddsverksamhet skulle kunna vara en aktiv part i hitta att andra metoder än djurförsök. För det behövs dock mer forskning och utveckling av nya metoder och tekniker och här har alla landsting en viktig roll att spela. I Öresundsregionen är det kanske extra viktigt lyfta fram detta då det finns en etablerad stark och viktig läkemedelsindustri. En regional djurskyddsverksamhet skulle större kunna ha större fokus på detta vilket skulle få stöd i att hitta andra former metoder än just djurförsök. Låt Skåne ta ett steg till att stärka djurens värde genom ett än mer samlat skånskt arbete kring djuren.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: