Visa mer medmänsklighet!

Vi jobbar för att Vellinge skall få mer vilja att vara solidariska med hur vi i Sverige gemensamt jobbar för att hjälpa de som kommer på flykt till vårt land. Vi vill att de styrande i Vellinge visar mer medmänsklighet med barn, unga och nyanlända invandrare

Vi hade önskat att de styrande i Vellinge hade visat än mer medmänsklighet med barn och unga. Att de styrande visat mer vilja att vara solidariska med hur vi i Sverige gemensamt jobbar för att hjälpa de som kommer på flykt till vårt land. Att Vellinge tar ungefär ett lika stort ansvar som genomsnittet i Sverige.

Medmänsklighet och vilja. Varför de styrande väljer att vända ryggen åt de nyanlända invandrarna är ofattbart. Speciellt som den vädjan Länsstyrelsen riktar till Vellinge kommun, enbart handlar om 10 nyanlända invandrare.

Det är när krisen är som störst som medmänskligheten ställs på sin spets. Om situationen var den omvända – hur skulle vi då tänka? Om det var vi som var tvungna att fly från förtryck och förföljelse till ett annat land? När människor tvingas fly hals över huvud från inbördeskrig i ex vis Syrien och kemiska vapen används mot civilbefolkningen, då måste vi ställa upp för våra medmänniskor.

Vellinge kommun är en av Sveriges mest välmående kommuner. Här finns resurser att ta hand om välfärden, näringslivet, omsorgen och klimatet – om bara viljan finns! Tyvärr verkar ledningen i Vellinge inte ha lika höga tankar om kommunen. Moderaterna i Kommunstyrelsen sade nej till Länsstyrelsens förslag om att ta emot 10 stycken nyanlända flyktingar med motiveringen att de inte känner att de ”kan göra det på ett bra sätt i nuläget”. 

Miljöpartiet håller inte med om det. Det finns förutsättningar att ta emot nyanlända invandrare i Vellinge. Bara viljan finns. Miljöpartiet vill att Vellinge även skall ta emot vuxna och familjer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: